Cancel·lacions i devolucions

DEVOLUCIONS – DRET DE DESISTIMENT

L’usuari no disposarà del dret de desistiment i devolució causa de la naturalesa del producte, en tractar de subministrament de serveis d’aliments frescos tal com recullen els articles 68 a 79, 101 i 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i també en els articles 44 i 45 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista.

Únicament es podrà sol·licitar la devolució en el cas en què el producte lliurat fos diferent al sol·licitat pel client, o no estigués en òptimes condicions de consum, pel que únicament per a aquests dos casos concrets el client disposarà d’un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció del producte, per efectuar la corresponent reclamació, sent en aquest cas el producte retirat i substituït pel producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.

Únicament es podrà sol·licitar la devolució en el cas en què el producte lliurat fos diferent al sol·licitat pel client, en aquest cas el producte seria retirat i entregat el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.