El motiu és per a facilitar la entrega en cas de sorgir alguna incidència en aquesta.